IILs Grønne verdier
Innstranda-modellen
Kontakt oss
Logo Innstrandens Idrettslag

Artig - Mangfold - Utvikling - Respekt

Du er her: IU / Om IU


Historikk

Ei foreldregruppe tok i 1989 initiativ til oppstart av et fotballag for aktive med utviklingshemming. Det har siden da vært 1-2 treninger for fotballaget pr. uke.  


I 2001 kom også langrenn til. Ei gruppe som hadde trent med Helsesportlaget flyttet over til IIL. 

I 2002 ble tilbudet utvidet til bowling, boccia, friidrett og svømming. 

Bowling er fra 2005 overtatt av Aktiv Hverdag i kommunen.

I 2007 ble aktiviteten utvidet med teppecurling.


Fra 1998 ble fotballgruppa organisert via fotball damer. Fra 2001 har IU gruppa hatt eget styre Hver idrettsgrein har en kontaktperson som også sitter i styret. Leder av styret koordinerer arbeidet.


Alle idrettsgreiner har trening en gang pr. uke. Idrettsutøverne deltar på turneringer og i konkurranser. De fleste driver med mer enn en idrett. Gruppa har hatt følgende medlemsutvikling:

2001 -  20

2002  - 35

2003  - 37

2004  - 41

2005  - 27   (bowling ble tatt over av Aktiv Hverdag i kommunen)

2006 - 31

2007 - 33

2008 - 34

2009 - 36

2010 - 42

2011 - 54

                                                                                                                                                                            

 

Samarbeidspartnere

Gullpartner:

             

  Sølvpartner:


             

Bronsjepartner: