Samtykke foto Innstranda IL Håndball

Ved å sende inn skjema tillater jeg at bilder/video av mitt barn kan publiseres på Innstranda sine hjemmesider, sosiale media, trykksaker, i media/presse, og andre digitale flater, med intensjon å markedsføre Innstranda IL Håndball. Bildene kan ikke brukes på en måte som krenker barnet eller barnets integritet.