Generalsponsor COOP

COOP er vår Generalsponsor .Generalsponsor

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag ca. 1.150 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Obs, Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Matkroken.
 

I tillegg driver Coop 134 byggevarehus i kjedene Obs BYGG, Extra Bygg og Coop Byggmix. Coop har også flere faghandelsprofiler i ulike bransjer, for eksempel elektro.
  

Coop eies av kundene gjennom deres medlemskap i ett av 87 samvirkelag i Norge. Coop har i dag 1,6 millioner medlemmer/medeiere. Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge som administrerer og drifter alle fellesoppgaver for lagene.