Klubbhåndbok - Innstranda IL Basketball

• Håndboka skal gi svar på de viktigste spørsmålene om Innstranda idrettslag og basketballgruppa. Den skal gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt og sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

24.11.202017:41 Ørjan Hustoft

• Håndboka er tilpasset av Ørjan Hustoft og godkjent av styret i basketgruppa etter oppsett fra klubbguiden i Norges idrettsforbund. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i basketballgruppa.

• Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i gruppa, hvilken gruppe vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

• Innstranda IL Basketball ble en idrettsgruppe i Innstranda idrettslag etter initiativ fra Ørjan Hustoft. Etter mange år uten basketballtilbud for barn og unge i Bodø ble basketballtilbudet en realitet høsten 2018. Ole Christian Nikolaisen var sterkt delaktig i å etablere styret samt starte opp aktivitet.


• Basketballgruppa driver i 2020 aktivitet for medlemmer i alderen 8-19 år i bydelene Mørkved, sentrum og Rønvik. Gruppa tilbyr også aktivitet i Rønvik for de over 20 år.
• Innstranda IL Basketball sitt hovedfokus er å skape sunn og trygg aktivitet gjennom trygge og ansvarlige trenere/ ledere, glede og entusiasme for sporten, inkludering og bred rekruttering. Basketballgruppa tenker langsiktig.


• Basketballgruppa har siden oppstarten deltatt på basketcamp, i seriespill (13-19 år), barnas idrettsdag (egen stasjon), miniidrettsdag, sommeridrettsskole (medarrangør), arrangert basketcamp, åpen hall m.m. i 2020 ble det også opprettet eget jentelag i alderen 16-19 år.

Klubbhåndbok Innstranda IL Basketball

, click to open in lightbox

Innstranda Basketball

BASKETBALL- MER ENN EN IDRETT

BASKETBALL I INNSTRANDA IDRETTSLAG ER FOR ALLE I ALDEREN 8-19 ÅR

GRUPPA FØLGER IDRETTSLAGETS VERDIER OG VISJONER!

TRENINGSTIDER SESONGEN 2020/ 2021

MØRKVEDHALLEN C: 

Tirsdager klokken 18-19.30 alderen 8-11 år MIX/ klokken 18-20 alderen 12-15 år MIX

Ansvarlig trener Mørkved: Aurora Hustoft aurora.hustoft@gmail.com tlf. 46770468

Trenere: Mufrid, Adrian, Jade, Ryle

RØNVIK SKOLE GYMSALER:

Mandager klokken 20-22 alderen 16-19 år MIX

Torsdager klokken 16-17 alderen 8-15 år MIX

Ansvarlig trener Rønvik: Maria Eilertsen eilertsenmaria736@gmail.com tlf. 90815549

Trenere: Ryle, Sigve, Ole Christian

BANKGATA FLERBRUKSHALL:

Torsdager klokken 20-22 alderen 16- 19 GUTTER

Søndager klokken 16-18 alderen 16-19 MIX

Ansvarlig trener Bankgata: Ole Christian Nikolaisen olayz33@gmail.com tlf 47010878

Trenere: Jade, Maria, Aurora

BODIN VGS:

Onsdager klokken 18-19 alderen 16-19 år JENTER

Ansvarlig trener: Maria Oda Fjørtoft maria_oda@hotmail.com 92254254

Trenere: Rita, Mia

Våre trenere har kurs og kompetanse for å gi medlemmene grunnleggende innføring i basketball og er klare for å legge til rette slik at alle har det gøy, kunne føle mestring og samtidig kunne utvikle seg som spiller og medmenneske.

Innstranda IL Basketball jobber kontinuerlig med å øke kompetansen blant trenerne!

Se hvilke muligheter DU har som trener i Innstranda IL Basketball:

https://www.basket.no/for-deg/for-deg---trener/


INNSTRANDA IDRETTSLAG ER ET AV NORDNORGES STØRSTE IDRETTSLAG OG HAR FOKUS PÅ ALLE MEDLEMMENE. VI FORDRER MANGFOLD OG TENKER LANGSIKTIG SAMTIDIG SOM VI ER VÅRT SAMFUNNSANSVAR BEVISST, BÅDE I NÆRMILJØET OG FORØVRIG.

 

KONTAKT OSS!

https://iil.no/Kontakt-oss 

 innstrandabasket@gmail.com

NYE MEDLEMMER KAN PRØVESPILLE I 2 UKER FØR DE MELDE SEG INN

https://iil.no/Blimedlem

MEDLEMSKONTIGENT IDRETTSLAGET SESONGEN 2020/2021     KR 595,-

TRENINGSAVGIFT BASKETGRUPPA SESONGEN 2020/2021          KR 1.500.- (Dekker halleie, klubboverdel, spilledrakter, diverse relevant utstyr, trenerehonorarer, dommerhonorarer, kurs/ utdanning for trenere/ dommere, reiseledere, påmeldingsavgift seriespill og turneringer, diplomer, medaljer, pokaler, sosiale eventer herunder mat og drikke, deler av utgifter til reise, kost og losji utenbys m.m. 

Styret i basketballgruppa

Ørjan Hustoft- leder

Ole Christian Nikolaisen- sportslig leder/ nestleder

Morten Johansen- styremedlem

 

Basketball

MANGFOLD - ARTIG - UTVIKLING - RESPEKT