Klubbhåndbok - Innstranda IL Basketball

• Håndboka skal gi svar på de viktigste spørsmålene om Innstranda idrettslag og basketballgruppa. Den skal gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt og sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

• Håndboka er tilpasset av Ørjan Hustoft og godkjent av styret i basketgruppa etter oppsett fra klubbguiden i Norges idrettsforbund. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i basketballgruppa.

• Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i gruppa, hvilken gruppe vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

• Innstranda IL Basketball ble en idrettsgruppe i Innstranda idrettslag etter initiativ fra Ørjan Hustoft. Etter mange år uten basketballtilbud for barn og unge i Bodø ble basketballtilbudet en realitet høsten 2018. Ole Christian Nikolaisen var sterkt delaktig i å etablere styret samt starte opp aktivitet.


• Basketballgruppa driver i 2020 aktivitet for medlemmer i alderen 8-19 år i bydelene Mørkved, sentrum og Rønvik. Gruppa tilbyr også aktivitet i Rønvik for de over 20 år.
• Innstranda IL Basketball sitt hovedfokus er å skape sunn og trygg aktivitet gjennom trygge og ansvarlige trenere/ ledere, glede og entusiasme for sporten, inkludering og bred rekruttering. Basketballgruppa tenker langsiktig.


• Basketballgruppa har siden oppstarten deltatt på basketcamp, i seriespill (13-19 år), barnas idrettsdag (egen stasjon), miniidrettsdag, sommeridrettsskole (medarrangør), arrangert basketcamp, åpen hall m.m. i 2020 ble det også opprettet eget jentelag i alderen 16-19 år.

Klubbhåndbok Innstranda IL Basketball