w

Basketball

Innstranda Basketball

Basketball er nylig blitt en undergren i Innstranda, og er i oppstarten når det gjelder aktivitet.

Basketball fikk nettopp tildelt treningstider fra kommunen og det lover godt for oppstarten.

Basketball i Mørkvedhallen, Bankgata hallen og på Rønvik skole gir Bodø et godt utgangspunkt for spredt og sunn aktivitet.

Det vil være en forutsetning før oppstart at det tilbys og gjennomføres aktivitetslederkurs for aktuelle trenere slik at lik kompetanse kommer på plass. Denne kurshelgen skal avholdes før utgangen av september 2018.

Vi skal tilby basketball for alle mellom 8-19 år og skal dele inn etter aldersgrupper først når vi ser oppslutningen.

Innstranda IL basketball har som mål å favne bredt og skal derfor ha avdeling i sentrum og i Rønvik.

Andre klubber vil trolig komme på banen etter hvert og det er også en reell målsetning.

Medlemsskap i Innstranda IL er en forutsetning for deltakelse og årsavgift til basketball gruppa må avventes beregnet når tiden er inne for dette.

Basketballgruppa forutsetter at montert utstyr i aktuelle haller og saler er i tilfredsstillende stand og har på eget initiativ skaffet til veie egen mobil kurv som kan benyttes i feks utebasketball.