Basketball

Innstranda Basketball

BASKETBALL- MER ENN EN IDRETT

BASKETBALL I INNSTRANDA IDRETTSLAG ER FOR ALLE I ALDEREN 8-19 ÅR

GRUPPA FØLGER IDRETTSLAGETS VERDIER OG VISJONER!

TRENINGSTIDER SESONGEN 2021/ 2022

MØRKVEDHALLEN C: 

Tirsdager

Aldersgruppe 8- 15 år begge kjønn

Klokken 18-20 (alderen 8-11 år avslutter kl 19.30) 

Ansvarlig trener Mørkved: Aurora Hustoft aurora.hustoft@gmail.com tlf. 46770468

Andre trenere er Mufrid, Ryle, Otto, Geir Arne, Antonio

Sportslig leder Ole-Christian Nikolaisen tel 47010878

SALTVERN US GYMSAL

Torsdager

Aldersgruppe 8- 15 år begge kjønn

Klokken 16-17 

Ansvarlig trener Saltvern: Antonio Walnum tel 94799051 og Otto Bjarghov tel 92891376

Sportslig leder Ole-Christian Nikolaisen tel 47010878

BANKGATA FLERBRUKSHALL:

Mandager

Aldersgruppe 16- 19 år gutter

Klokken 20-21

Ansvarlig trener Bankgata: Sportslig leder Ole-Christian Nikolaisen tel 47010878

Andre trenere er Jade Puricallan, Ryle Santos, 

Torsdager

Aldersgruppe 16- 19 år begge kjønn

Klokken 20-22

Ansvarlig trener Bankgata: Ole Christian Nikolaisen tel 47010878

Andre trenere er Jade, Ryle

BODIN VGS:

Onsdager

Aldersgruppe 8-19 år jenter

klokken 18-19

Ansvarlig trener: Mufrid Krilic tel 99245846

Andre trenere er Aurora Hustoft, Maria Eilertsen, Maria Fjørtoft

Sportslig leder Ole-Christian Nikolaisen tel 47010878

Våre trenere har kurs og kompetanse for å gi medlemmene grunnleggende innføring i basketball og er klare for å legge til rette slik at alle har det gøy, kunne føle mestring og samtidig kunne utvikle seg som spiller og medmenneske.

Innstranda IL Basketball jobber kontinuerlig med å øke kompetansen blant trenerne!

Se hvilke muligheter DU har som trener i Innstranda IL Basketball:

https://www.basket.no/for-deg/for-deg---trener/


INNSTRANDA IDRETTSLAG ER ET AV NORDNORGES STØRSTE IDRETTSLAG OG HAR FOKUS PÅ ALLE MEDLEMMENE. VI FORDRER MANGFOLD OG TENKER LANGSIKTIG SAMTIDIG SOM VI ER VÅRT SAMFUNNSANSVAR BEVISST, BÅDE I NÆRMILJØET OG FORØVRIG.

 

KONTAKT OSS!

https://iil.no/Kontakt-oss 

 innstrandabasket@gmail.com

https://iil.no/Blimedlem

MEDLEMSKONTIGENT IDRETTSLAGET SESONGEN 2021/2022     KR 595,-

TRENINGSAVGIFT BASKETGRUPPA SESONGEN 2021/2022          KR 1.600.- (Dekker halleie, klubboverdel, spilledrakter, diverse relevant utstyr, trenerehonorarer, dommerhonorarer, kurs/ utdanning for trenere/ dommere, reiseledere, påmeldingsavgift seriespill og turneringer, diplomer, medaljer, pokaler, sosiale eventer herunder mat og drikke, deler av utgifter til reise, kost og losji utenbys m.m. 

Styret i basketballgruppa

Ørjan Hustoft- leder

Ole Christian Nikolaisen- sportslig leder/ nestleder

Morten Johansen- styremedlem

Ressursgruppe

En arbeidsgruppe settes ned og fordeler oppgaver knyttet til drift av basketballgruppa.

Her kan DU være en viktig bidragsyter. Ta kontakt med undertegnede om du er nysgjerrig på hva dette innebærer.

Ønsker alle og enhver en fantastisk flott sesong!

Baskethilsen

Ørjan Nikolaisen

 

Basketball

MANGFOLD - ARTIG - UTVIKLING - RESPEKT