w

Treningstider skoleåret 2018/19

Her finner du treningstidene for skoleåret 2018/19, både timer i gymsal og bassengtimer

barneidrettskolen
05.09.201800:26 Thomas Horn Sivertsen

Treningstider skoleåret 2018/19

12A er derfor klasse 1A på Mørkvedmarka skole. Grupper med S i gruppenavnet er klasser som tilhører Støver skole.Merk at det ikke står klassenavn, men at vi benytter fødselsår som gruppenavn :)

Litt avhengig av hvor mange grupper som ønsker å ha barneidrettskole i år så slås enkelte grupper sammen for å gi alle tilgang til gymsal. Dersom det blir ledige timer vil gruppene få tilbud om å endre sine tider dersom det er ønskelig.

Grunnet lite tildelte timer fra kommunen så må gruppene dele på timer. Timene i gymsalen gjelder de ukene gruppene ikke har svømming. Hvis noen grupper ønsker å trene på fredager så har vi ledige timer da.

OBS! Det kan komme endringer i treningstidene dersom det viser seg at det ikke passer for gruppene.

Treningstider i gymsal

Gruppe Gymsal Ukedag Tidspunkt
12A/B/C/D Mørkvedmarka skole Onsdag 16-17
12S Støver skole Mandag 16-18(etter høstferien)
11B Støver skole Mandag 17-18(før høstferien)
10A Mørkvedmarka skole Tirsdag 16-17
08B Mørkvedmarka skole Tirsdag 17-18(har bare oddetallsuker)

 NB! Gymsalene har åpent i skolerute, men følg med på oppslag før jul og påske

Nøkler til Støver kan bli hentet hos Dag Pettersen, 48168048. Nøkler til Mørkvedmarka skole hentes hos Gulli i administrasjonen.

Treningstider i basseng

Gruppe

Uker(Tirsdag kl 16-17) Uker(Tirsdag kl 17-18)
12 SA/B 4,5,19,21,22,23 6,9,17,18,19,20
12 A/B/C/D 2,6,14,18,20 3,4,8,12,22
11B 45,46,47,49,8 43,44,48,50,2,7,11
10A 44,48,50,3,7,9,12,13 46,5,14,15,21
08B 43,11,17,19 45,47,49,13,23

De ledige timene er mulig å "bestille" for de som ønsker mer svømming. Her er det først til mølla prinsippet som gjelder. 

Alle bassengtimene er på Hunsdag ungsomsskole. Se kartet under for detaljer.

 

Nøkkelkort til bassenget må hentes ut av hver enkelt gruppe. Dette hentes i administrasjonen på Hunstad Ungdomsskole. Når man henter ut et nøkkelkort må man betale et depositum på 300,- kr i kontanter. Pengene får man tilbake når man leverer inn nøkkelkortet igjen etter at gruppen ikke har flere timer i bassenget. Vedkommende som henter ut nøkkelen må selv legge ut for dette.

Alle trenere må gjøre seg kjent med alarmplanene for både gymsal og basseng før disse skal benyttes.

 

Alarmplan gymsal:

 

Alarmplan svømmehall:

 

MERK! Dersom det kommer flere grupper eller noen av de oppsatte gruppene ikke starter så kan det bli endringer i oppsettet.