w

Styret

Innstrandens idrettslag har et arbeidsutvalg og et hovedstyre. Arbeidsutvalget består av kandidater som velges på årsmøtet, mens hovedstyret består av de som sitter i arbeidsutvalget og alle gruppelederne.

Styret
07.03.201821:40 Monja Lien

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av syv medlemmer som på hver sin måte har tilknytning til klubben. Her sitter leder, nestleder, fire styremedlemmer og en varamedlem.

Roger Sørensen, leder

Monja Lien Jakobsen, nestleder

Svein Hedenstad, styremedlem

Hege Jacobsen, styremedlem

Cecilie Lekang, styremedlem

Sofie H. Iversen, varamedlem

Hovedstyret

Hovedstyret består av alle lederne i undergruppene i tillegg til arbeidsutvalget.

Tove Eilertsen, fotball damer

Jacob Andersen, fotball herrer

Tom Dahl, fotball ungdom

Erling Eiterjord, langrenn

Knut Harald Strand, IU

Thomas H. Sivertsen, idrettsskolen

Arnfinn Pedersen, håndball

Trond Nilsen, skiskyting

Ørjan Hustoft, basketball