Oppdatering skiskytteranlegg Bestemorenga

Skytebane

Oppdatering skiskytteranlegg Bestemorenga:

Bodø Jeger og Fisk (BJFF) og Bodø kommune har vært utrolig positive og imøtekommende i vårt forsøk på å etablere en skiskytterarena på Bestemorenga.
I november ble det underskrevet en leieavtale mellom IIL Skiskyting og BJFF der vi får tillatelse til å bruke deres eiendom.
Bodø kommune har vært behjelpelig med å planere ut standplass og etablert stolpepunkt for fremtidig lyskaster. 
Det er investert i 6 selvanviserblinker, så planen er å anlegge 6 standplasser. 
For tiden behandler politiet våre søknad som omhandler godkjenning av skiskytteranlegg og kjøp av våpen.
Under ligger skissen for planlagt skiskytterarena.