Styret

Innstranda idrettslag har et arbeidsutvalg og et hovedstyre. Arbeidsutvalget består av kandidater som velges på årsmøtet, mens hovedstyret består av de som sitter i arbeidsutvalget og alle gruppelederne.

Styret

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av syv medlemmer som på hver sin måte har tilknytning til klubben. Her sitter leder, nestleder, fire styremedlemmer og et varamedlem:

(kontakt til disse kan videreformidles gjennom adm@iil.no )

Roger Sørensen - Leder

Kjell Hansen - Nestleder

Ida Bakke - Styremedlem

Frode Andresen - Styremedlem

Tore Johan Strøm - Styremedlem

Haakon Eichler- Styremedlem

Monja Lien Jakobsen - Varamedlem

 

Hovedstyret

Hovedstyret består av alle lederne i undergruppene i tillegg til arbeidsutvalget:

Tove Eilertsen - Fotball damer

Jacob Andersen - Fotball herrer

Frode Andresen - Fotball ungdom

Erling Eiterjord - Langrenn

Gunn Strand Hutchinson - Tilrettelagt idrett

Lovna Poulsson - Håndball

Trond Nilsen - Skiskyting

Lill Tine Paulsen- Basketball