w

Styret

Innstrandens idrettslag har et arbeidsutvalg og et hovedstyre. Arbeidsutvalget består av kandidater som velges på årsmøtet, mens hovedstyret består av de som sitter i arbeidsutvalget og alle gruppelederne.

Styret
07.03.201821:40 Monja Lien

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av syv medlemmer som på hver sin måte har tilknytning til klubben. Her sitter leder, nestleder, fire styremedlemmer og et varamedlem:

Roger Sørensen - Leder

Monja Lien Jakobsen - Nestleder

Svein Hedenstad - Styremedlem

Hege Jacobsen - Styremedlem

Cecilie Lekang - Styremedlem

Sofie H. Iversen - Varamedlem

Hovedstyret

Hovedstyret består av alle lederne i undergruppene i tillegg til arbeidsutvalget:

Tove Eilertsen - Fotball damer

Jacob Andersen - Fotball herrer

Tom Dahl - Fotball ungdom

Erling Eiterjord - Langrenn

Knut Harald Strand - Iu

Thomas H. Sivertsen - Idrettsskolen

Arnfinn Pedersen - Håndball

Trond Nilsen - Skiskyting

Ørjan Hustoft - Basketball