w

Kontingent og treningsavgift

For å være medlem i klubben må du betale medlemskontigent, og i tillegg kommer treningsavgift for å være med på en av idrettene. Medlemskontigenten er fast, mens treningsavgiften er forskjellige fra idrett til idrett.

Om IIL
07.03.201821:01 Monja Lien

For å bli medlem må du betale medlemskontingent og du blir medlem når første kontingent er betalt.

Kontingenten er en generell avgift for å være medlem av idrettslaget og må være betalt for kunne delta i våre tilbud.

Kontingentens størrelse fastsettes av lagets medlemmer på klubbens årsmøte og krav om innbetaling utsendes etter dette.

 

Treningsavgift er kostnader forbundet med å utøve den enkelte idrett.

Denne avgiften skal gjenspeile idrettslagets kostnader for å kunne tilby den aktuelle aktiviteten.

Slike kostnader kan være hall- og baneleie, samt kostnader i forbindelse med trenere, dommere, kurs, utstyr, mm.

 

I noen idretter må det også betales en lisens til det aktuelle særforbundet før du kan delta i konkurranser.

I denne lisensen ligger det ofte en forsikringsordning som kommer utøveren til gode ved eventuelle idrettskader. 

 

MEDLEMSKONTINGENT:

Satser 2018:

-Enkeltmedlem                    kr 550

-Familiekontingent               kr 700 (for hele familien)

-Støttemedlem                    kr 150 pr medlem

 

 

Ønsker du av en eller annen grunn ikke lenger å være medlem av idrettslaget må du gi beskjed skriftlig (mail).

Det samme gjelder dersom du vil føye til flere familiemedlemmer.

 

 

TRENINGSAVGIFT 2018:

 

Fotball ungdom:

 

Juniorlaglag jenter (17-19 år)                Kr 3.300       3 terminer a kr 1110

Gutter/jenter: (15-16 år)                       Kr 3.300        3 terminer a kr 1100

Smågutter/småjenter: (13-14år)            Kr 2.400        3 terminer a kr 800

Lillegutter/lillejenter: (11-12 år)             Kr 1.800        2 terminer a kr 900

Minigutter/minijenter: (5-10 år)             Kr   600         2 terminer a kr 300

 

 

Fotball damer:

A-lag                                  Kr 4.000        3 terminer a kr 1.333

 

Fotball herrer:

A-lag                                  Kr 4.200      3 terminer a kr 1.400

Juniorlag (17-19 år)            Kr 4.200      3 terminer a kr 1.400 

 

 

Giro sendes ut med følgende innbetalingsfrister:

ved 2 terminer: 1. mars og 1. juni

ved 3 terminer: 1. april, 1. juni og 9. september

ved 4 terminer: 1. februar, 1. april, 1. juni og 1. september

 

 

Langrenn:

Senior-junior                             Kr 3.000       3 terminer a kr 1000

15-16 år                                    Kr 1.800       2 terminer a kr   900

13-14 år                                    Kr 1.600       2 terminer a kr   800

11 -12 år:                                  Kr 1.200       2 terminer a kr   600

9-10 år                                      Kr   800        2 terminer a kr   400

 

Giro sendes ut med følgende innbetalingsfrister:

ved 2 terminer: 1. januar og 1. september

ved 3 terminer: 1. januar, 1. april og 1. september

 

Håndball:

Damer                                    Kr 1400  2 terminer a 700

Ungdom                                  Kr 1400  2 terminer a 700

 

Giro sendes ut med følgende innbetalingsfrister:

Ved 2 terminer 1. mars og 1. oktober

 

 

Idrettsskolen:

1. og 2. klasse                          Kr   100        Sendes ut januar

3. og 4. klasse                          Kr   200        Sendes ut januar

 

IU:

Har ikke treningsavgift, men egenandeler ifbm turneringer og lignende.

Volleyball:

Har ikke treningsavgift.