Kontingent, treningsavgift og lisens

For å være medlem i klubben må du betale medlemskontingent, og i tillegg kommer treningsavgift for å være med på en av idrettene. Medlemskontingenten er fast, mens treningsavgiften er forskjellige fra idrett til idrett.

Kontingent:

Kontingenten er en generell avgift for å være medlem av idrettslaget og må være betalt for kunne delta i våre tilbud. For å bli medlem må du betale medlemskontingent og du blir medlem når første kontingent er betalt.

Kontingentens størrelse fastsettes av lagets medlemmer på klubbens årsmøte og krav om innbetaling utsendes etter dette.

 

Treningsavgift: 

Treningsavgift er kostnader forbundet med å utøve den enkelte idrett.

Denne avgiften skal gjenspeile idrettslagets kostnader for å kunne tilby den aktuelle aktiviteten.

Slike kostnader kan være hall- og baneleie, samt kostnader i forbindelse med trenere, dommere, kurs, utstyr, mm.

 

Lisens:

I noen idretter må det også betales en lisens til det aktuelle særforbundet før du kan delta i konkurranser. I denne lisensen ligger det ofte en forsikringsordning som kommer utøveren til gode ved eventuelle idrettskader. 

 

MEDLEMSKONTINGENT:

Satser 2023:

-Enkeltmedlem                    kr 675

-Familiekontingent               kr 850 (for hele familien)

-Støttemedlem                    kr 190 pr medlem

Ønsker du av en eller annen grunn ikke lenger å være medlem av idrettslaget må du gi beskjed skriftlig (mail).

Det samme gjelder dersom du vil føye til flere familiemedlemmer.

 

 TRENINGSAVGIFT 2023:

Fotball barn og ungdom:

Gutter/jenter: (15-16 år)              Kr 3.300        2 terminer à kr 1650

Smågutter/småjenter: (13-14år)   Kr 2.400        2 terminer à kr 1200

Lillegutter/lillejenter: (11-12 år)    Kr 1.800        2 terminer à kr 900

Minigutter/minijenter (8-10 år)      Kr 1.200        2 terminer à kr 600

Minigutter/minijenter: (6-7 år)      Kr   600         2 terminer à kr 300

 

Fotball damer:

A-lag                                  Kr 5.000        2 terminer à kr 2.500

Juniorlag(17-19 år)             Kr 5.000         2 terminer à kr 2.500

 

Fotball herrer:

A-lag                                  Kr 5.000      2 terminer à kr 2.500

Juniorlag (17-19 år)            Kr 5.000      2 terminer à kr 2.500 

 

Langrenn:

Senior-junior                             Kr 3.000       3 terminer à kr 1000

15-16 år                                    Kr 2.500       2 terminer à kr 1250

13-14 år                                    Kr 1.600       2 terminer à kr   800

11 -12 år:                                  Kr 1.200       2 terminer à kr   600

9-10 år                                      Kr   800        2 terminer à kr   400

 

Håndball:

Damer                                    Kr 1400  2 terminer à 700

Ungdom                                  Kr 1400  2 terminer à 700

 

Allidrettsskolen:

Kr   100        

       

 Iu:

Har ikke treningsavgift, men egenandeler ifm turneringer og lignende.

 

Volleyball:

Har ikke treningsavgift.