Sesonginformasjon 2021/22

De første samlingene etter at samfunnet har åpnet er gjennomført, og vi kan på alvor forberede oss til sesongen.

Sesonginformasjon 2021/22

Deltakelse på renn og arrangement i løpet av sesongen varierer ide ulike aldersgruppenene og fra løper til løper. Noen liker å trene og å være  med på noen cuprenn og kretsrenn, andre har etter hvert lyst å gå renn hver helg, og mange av løperne fra 13 år får med seg kretsmesterskap Nord-Norsk Mesterskap og et nasjonalt renn. De fleste av våre juniorer og seniorer deltar på Norgescup og NM.

Klubben støtter løperne med faste beløp på renn og reise. Dere finner satsene for denne sesongen i vedlegget.

Løperne som er 13 år og eldre må ha gyldig lisens for å få lov å starte på terminfestede renn. Dere skal ha fått mail med informasjon om dette, og oppkravet ligger også i minidrett. 

NSF ønsker at løpere fra 11-årsklassen har egen tidtakerbrikke. De fleste arrangører har leiebrikker tilgjengelig. På hjemmesiden til prousenten Emit finner dere nå infomasjon om bestilling av brikke (når du ikke har fra før) og bytte av brikke. Det er ikke lenger mulig å få byttet batteri, men ved innsending av gammel brikke får en betydelig rabatt ved bytte fram til 31.desember 2021. Brikker med nummer 3 908 550 og lavere skal byttes denne sesongen. Nummeret på egen brikke reistrerer dere i minidrett ved første påmelding til renn med ny brikke. Etter det kommer nummeret opp automatisk.

Terminlista for sesongen er under arbeid, og i løpet av høsten vil dere finne alle kretsrenn på kretsens hjemmeside. Klubben dekker deltakeravgift for egne aktive medlemmer. Evt dobbel startavgift ved for sen påmelding dekkes av utøveren selv. Løperne er selv ansvarlige for å melde seg på alle renn innen fristen. Det gjelder både kretsrenn og nasjonale renn.