KM DEL 2 OG TOUR DE NORDLAND AVLYST

KM del 2 og Tour de Nordland er avlyst i tråd med vedtaket i NSF og den rådende situasjonen vi befinner oss i.

KM del 2 og Tour de Nordland AVLYST