Forbindelsen mellom Humørløypa og Bestemorenga blir stengt i vinter

Midt på vinteren blir skiløypa stengt og gravd opp: - Et mildt sagt merkelig valg

Deler av skiløype stenges

Innstranden idrettslag ble fredag av Bodø kommune varslet om at Nordlandsnett planlegger å grave opp skiløypa mellom Soløyvannsveien og vanntårnet på Mørkved etter nyttår.

Slett ikke den førjulsgaven skiavdelingas leder hadde ønsket seg.

- Et mildt sagt merkelig valg. Dette innebærer mye negativt og kan lett løses ved å jobbe mer intensivt i sommersesongen, mener Erling Eiterjord.

Betydelige konsekvenser

Han peker på flere negative effekter.

• Flere bydeler mister løypene til Bestemorenga, og må i bil for å komme dit.

• En hel by mister muligheten til å gå i den nyetablerte løypa rundt Soløyvannet.

• Muligheten til å kjøre løyper i den mest brukte løypa i Bodø, Humørløypa, blir dårligere da løypemannskapene må kjøre den lange veien rundt Soløyvannet.

Seks til åtte uker

På nettsidene til Nordlandsnett informeres det om at entreprenør er godt i gang med graving i kabeltraseen rett øst for Tjønndalen transformatorstasjon, og at arbeidet vil fortsette i etablert løypetrasé fra modellflybanen ved Bestemorenga til krysset Messiosen/vanntårnet på Hunstad i januar.

Videre framgår det at løypetraséen på om lag 1,5 kilometer vil bli stengt etter at anleggsarbeiderne er tilbake fra juleferie sjette januar, og seks til åtte uker framover – og at forsøk på å finne alternativ løype ikke har ført fram.

Nordlandsnett beklager til alle som blir berørt, og ikke får benyttet turområdet slik de ønsker. Samtidig håper man på forståelse for at dette er tiltak som må utføres, lyder budskapet.

- Dessverre

- Vi hadde møte med kommunen i går, og ble enig med dem om at vi måtte gjøre det slik. Vi har prøvd å få på plass en alternativ trasé, men ikke lyktes i å få alle grunneiere med, sier prosjektleder Trygve-Bent Johansen hos Nordlandsnett til Avisa Nordland.

- Må dette arbeidet gjennomføres i skisesongen?

- Dessverre. Vi har frist ut 2020 på å gjennomføre utbedringene, og entreprenøren skal gjøre arbeid i et større område, forklarer han.

- Kunne man ha planlagt annerledes?

- Da ville man rammet andre friluftsområder, og fått samme problematikk andre steder i løypenettet.

- Bedre neste år

- Hvis man virkelig ønsker, så får man det til på andre måter, hevder Eiterjord, og legger til at dette er trasig, ikke bare for Innstranden IL, men for alle som liker å gå på ski i Bodømarka.

Trøsten prosjektlederen kan gi, er at løypetraseen blir utvidet og gruset opp så forholdene for både løypemaskin og skiløpere blir bedre vinteren 2021.

- Da vil vi også ha utbedret mye av traseen på nedsiden ned mot Tjønndalen, som normalt har vært lite brukt på vinterstid på grunn av forholdene.

Her blir det stengt over nyttår. Skjermknips fra nordlandsnett.no.

Her blir det stengt over nyttår. Skjermknips fra nordlandsnett.no.

PS: Parallelt med dette jobbes det også med å etablere ny linje mellom Hopen og Soløyvannsveien denne vinteren. Anleggsarbeid pågår nå i området Hopen og mot Vatnvatnet ifølge Nordlandsnett.