Etter årsmøtet 2019

Årsmøtet ble gjennomført planmessig på Bestemorstua.

Etter årsmøtet 2019

Protokollen fra årsmøtet legges ut her når den er signert. Her er noen viktige punkter:

Styret 2019/20

Leder Erling Eiterjord                                   

Styremedlem  Lisbeth Bertnes Leite             

Styremedlem Dorothea Blix                          

Styremedlem Bård Kristiansen                     

Styremedlem Elin C Haugland

Styret har utnevnt ny sportslig leder Sverre Haugland. Vi takker samtid avgått sportslig leder Tor-Erik Bakke (t.v. på bildet) for jobben han har gjort de sto siste sesongene.

DBL