Publisering av resultater

Resultater fra renn i årsklassene 10 år og yngre skal ikke rangeres på listene. Det er dessuten ikke tillatt å publisere listene med tider eller andre resultater på nettet eller i media.

Resultater

Vi er klar over at dette ofte ikke blir fulgt, men IIL langrenn ønsker selvsagt å forholde seg til reglementet som er vedtatt av både NIF og særforbundene. Derfor henges listene med resultatene for klassene 8-10 år på tidtakerbua og Bestemorstua med resultatene slik at alle kan finne sin egen tid, men de skal altså ikke publiseres på hjemmesiden eller i andre medier. 

Dere kan lese mer om det i Barneidrettsbestemmelse på NSF sine sider, der det bl.a. står dette:

"Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det
året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.
For klasse 10 år og yngre settes eventuelle resultater (tider el.l.) opp i urangert rekkefølge, for eksempel alfabetisk eller etter startnummer.
Det er tillatt å oppgi tider, poeng, hopplengder, men NB: Lister med tider, poeng, lengder skal ikke publiseres i presse eller på nettsider. De kan henges opp på rennstedet. (Presisering NIF 2011).
Ordinære, rangerte resultatlister kan benyttes fra og med klasse 11 år.
Se Rennregl. pkt 317.2.2."

DBL