Dugnad Barnas Idrettsdag

Også i år er langrennsgruppa ansvarlig for rigging på fredag og søndag, samt drift av langrennsstasjonen.

Dugnad Barnas Idrettsdag

Det er sendt ut innkalling per mail og oppdatert oppsett den 26.oktober. Gjeldende oppsett ligger også her.

I år får løperne i hovedlandsrenngruppa, G/J 15 og 16 prøve seg som instruktører på langrensstasjonen sammen med en voksen, siden juniorløperne som ikke er i Meråker har samling på Mo samme helg. Dette skal gå bare flott!

Dersom noen må bytte, skal det gjøres internt. Barnas idrettsdag er en viktig brikke i rekruttering til bl a langrenn, og dessuten en viktig inntekstkilde for vår gruppe. Og dugnaden er både sosial og hyggelig.

Vel møtt!

Oversikt dugnadsoppgaver Barnas Idrettsdag 2018 -