Dugnad Barnas Idrettsdag

Også i år er langrennsgruppa ansvarlig for rigging på fredag og søndag, samt drift av langrennsstasjonen.

Dugnad Barnas Idrettsdag
11.10.201811:16 Dorothea Blix 2

Det er sendt ut innkalling per mail og oppdatert oppsett den 26.oktober. Gjeldende oppsett ligger også her.

I år får løperne i hovedlandsrenngruppa, G/J 15 og 16 prøve seg som instruktører på langrensstasjonen sammen med en voksen, siden juniorløperne som ikke er i Meråker har samling på Mo samme helg. Dette skal gå bare flott!

Dersom noen må bytte, skal det gjøres internt. Barnas idrettsdag er en viktig brikke i rekruttering til bl a langrenn, og dessuten en viktig inntekstkilde for vår gruppe. Og dugnaden er både sosial og hyggelig.

Vel møtt!

Oversikt dugnadsoppgaver Barnas Idrettsdag 2018 -