Dopapirsalg høst 2018, info

Ny pris, 350,- per sekk

Dopapirsalg

For litt over en uke siden fikk vi i fotball Herrer melding om negative tilbakemeldinger knyttet til ny løsning for bestilling og betaling av toalettpapir (dugnad).
Mottatte klager var ensartede og gikk på det faktum at kostnader for bruk av valgt system - Superinvite, (Kr 20,- pr sekk, rammet foresatte som står for salget (dugnaden).

Vi har vurdert forholdet og sett på 3 ulike løsninger:

 

 1. Ingen endring:

  Som sist runde: Medfører at Kr 20 pr sekk kommer som ekstra kostnad på foresatte.
 2. Kostnaden Kr 20,- pr sekk dekkes innenfor salgspris 330,- pr sekk

  Medfører tapt inntekt/fortjeneste på Kr 20,- pr solgte sekk med tilsvarende reduksjon i samlet inntekt/fortjeneste
 3. Kostnaden Kr 20,- pr sekk dekkes ved tilsvarende økt utsalgspris fra Kr 330,- til Kr 350,-
  Foresatte blir ikke belastet merkostnaden på Kr 20,- pr sekk og IIL opprettholder inntektsgrunnlaget
  Kan få visse negative konsekvenser overfor kjøper (liten kostnadsøkning)

Konklusjon:
Fotball Herrer har vurdert de ulike alternativene. Vår konklusjon er at økt utsalgspris med Kr 20,- til Kr 350,- pr sekk, er den løsningen som er "minst" skadelidende og som opprettholder tidligere inntektsgrunnlag. Prisen på Kr 330,- har vært stabil over tid og en tilsvarende økning er gjort av enkelte andre klubber.

Vi anmoder om at alle bidrar til at informasjonen blir gjort tilgjengelig via FB-gruppe til foreldrekontakter og tilsvarende, samt hjemmesiden til IIL.

Jacob Andersen
På vegne av
Fotball Herrer