JOBZONE SIN RAUSHETSPRIS 2022 TIL SVEIN KJELSTRUP

Prisen fikkk han for sine utallige dugnadstimer på Bestemorenga, Bestemorstua og i IIL generelt. Gratulerer Svein.

Denne uken har vi overrasket Svein Kjelstrup med Raushetsprisen 2022 for sin årelange innsats for Bestemorenga, Bestemorstua og Innstranden Idrettslag. Svein fikk kr 10.000 som en personlig påskjønnelse og kr 10.000 som han kunne gi til et humanitært prosjekt. Svein var klar: "LEVE-Nordland skal få 10.000 kroner i prosjekt gave fra meg" Det er vi i Jobzone veldig glade for