ÅRSMØTE INNSTRANDA IDRETTSLAG 2021

Bestemorstua tirsdag 29. mars kl.19.00.
Vel møtt.

25.02.202210:49 Trond Vegard Seivåg

Aktuelle saker bes sendt inn til adm@iil.no i god tid før det.

Vennlig hilsen 

Trond Vegard Seivåg, daglig leder.

Mangfold - Artig - Utvikling - Respekt