ÅRSMØTE INNSTRANDA IDRETTSLAG 2021

Bestemorstua tirsdag 29. mars kl.19.00.
Vel møtt.

Aktuelle saker bes sendt inn til adm@iil.no i god tid før det.

Vennlig hilsen 

Trond Vegard Seivåg, daglig leder.