Right click to add form

Mangfold - Artig - Utvikling - Respekt = "MAUR"

Innstranda IL (IIL) er blant Nord-Norges største idrettslag. Stikkord er mange medlemmer, stor bredde, høy aktivitet, store arrangement og idrett for alle. IIL er et fleridrettslag med mange ulike tilbud og rom for alle. Gruppene som utgjør Innstranda IL er:

Allidrettsskole, Basketball, Fotball, Håndball, Idrett for utviklingshemmede, Langrenn, Paraidrett, Skiskyting og Volleyball. 

Gullpartner

  

Sølvpartner

         

Bronsjepartner  

       

INNSTRANDAKONTORET STENGT

Administrasjonen nås på mail og telefon

PANDEMIEN STENGER KONTORENE
15.03.202109:05 Trond Vegard Seivåg

Info fra Bodø kommune:

Oppdatert 13.03.21) DETTE GJELDER I BODØ NÅ:  
Kriseledelsen i Bodø kommune har, i samråd med smittevernoverlegen, fredag 12. mars besluttet å innføre de strengeste smitteverntiltakene i covid-19-forskriften.

De nye tiltakene gjelder fra og med midnatt og foreløpig i en uke gjelde fra midnatt fredag, og foreløpig i én uke. 

Stenging av virksomheter:

 • Alle serveringssteder, restauranter, kafeer og barer, stenger. Det er fra før skjenkestopp.
  • Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. (Take-away)
  • Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.
    
 • Alle butikker og varehus skal være stengt, med disse unntakene:
  • Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.
  • Utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
  • Apotek
  • Bandasjister
  • Optikere
  • Vinmonopolet
  • Virksomheter som frisør, hudpleier, tatovører mv.
  • Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.
  • Bensinstasjoner
  • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
  • Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Må også holde stengt:

 • Treningssentre.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
 • Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser.
 • Biblioteker
 • Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Forbud mot arrangementer:

 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • (Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.)

Private sammenkomster og arrangementer

 • Det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig.
 • Det kan ikke være flere enn 10 personer til sammen på innendørs arrangementer i lånte/leide lokaler eller offentlig sted.

Påbud om hjemmekontor:

 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
 • Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.
   

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn.
 • Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i:
  •  butikker,
  • i fellesarealene på kjøpesentre,
  • på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder
    
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
   
 • Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
   
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

 • Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt.
 • Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss.

  Skoler og barnehager på rødt nivå
 • Kriseledelsen har i tillegg besluttet at alle skoler og barnehager er på rødt tiltaksnivå
 • Dette vil også gjelde alle distrikts-skoler.
   

Anbefalinger:

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:
  • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
  • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
  • Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
    
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktet ovenfor.
   
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
   
 • Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.
   
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.
   
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
   
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
   
 • Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.
   
 • Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:
  • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
  • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
  • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.

LOKALE FORSKRIFTER: 

12.03.21: Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Bodø kommune (PDF, 284KB)
Kriseledelsen i Bodø kommune har, i samråd med smittevernoverlegen, fredag 12. mars besluttet å innføre de strengeste smitteverntiltakene i covid-19-forskriften. Forskriften trer i kraft 12. mars 2021 kl. 00.00 og gjelder frem til 18. mars 2021 kl. 24.00

LOKALE ANBEFALINGER: 

Fredag 12. mars har regjeringen kommet med anbefalinger for påskeferien. Bodø kommune vil fra og med nå anbefale at innbyggerne følger disse rådene:  

 • Du bør unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken.
   
 • Du bør unngå besøk av mer enn 5 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.
   
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.
   
 • Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand, som serveringssteder, skistuer, varmestuer, lekeland, badeland og liknende. Du kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel.
, click to open in lightbox

Mangfold - Artig - Utvikling - Respekt

Mangfold - Artig - Utvikling - Respekt

Innstranda IL (IIL) er blant Nord-Norges største idrettslag, stikkord er mange medlemmer, stor bredde, høy aktivitet, store arrangement og idrett for alle.

IIL er et fleridrettslag med mange ulike tilbud og rom for alle. Gruppene som utgjør Innstranda IL er: Allidrettsskole, Basketball, Fotball, Håndball, Idrett for utviklingshemmede, Langrenn, Paraidrett, Skiskyting og Volleyball. 

MANGFOLD - ARTIG - UTVIKLING - RESPEKT