AKTIVITIET FOR BARN OG UNGE IGJEN, INNE OG UTE

Etter dagens pressekonferanse (18.01 2021) åpnes det opp igjen for trening for barn og unge under 20 år...

CORONA (COVID 19)
03.01.202121:29 Torbjørn Ludvigsen
FRITIDSAKTIVITETER INNSTILLES
AKTIVITIET FOR BARN OG UNGE IGJEN INNE OG UTE 
Gjelder fra onsdag 20.januar.
(Hentet fra VG)
*Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om én meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
*For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
*For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
Fra Bodø kommune:
Det betyr at vi i Bodø kommune samt alle idrettshaller i bodø igjen kan starte opp med normal organisert trening for barn og unge og toppidretten. For utøvere over 20 år åpnes det for trening, men med krav om at 1-metersregelen overholdes. Det gjennomføres ingen arrangementer, kamper og turneringer i anlegg i Bodø kommune, dette gjelder også toppidrettsarrangementer. Vi minner om at reglene for smittervern fortsatt skal gjelde før og etter trening.
Ansvaret for å påse at smittevernsreglementet overholdes ligger på de enkelte lagene som trener. Ved rapporter om at disse reglene ikke overholdes vil anleggseier stå fritt til å vurdere egne tiltak i sine anlegg.
Ny informasjon kommer når regjereringen oppdaterer sine anbefalinger.
Med vennlig hilsen
Tom Eilertsen Forsmo
Rådgiver
Kulturkontoret, seksjon for idrett og friluftsliv
Øystein Breivik og 3 andre
1 deling
Liker
Kommenter
Del
, click to open in lightbox

Mangfold - Artig - Utvikling - Respekt

Mangfold - Artig - Utvikling - Respekt

Innstranda IL (IIL) er blant Nord-Norges største idrettslag, stikkord er mange medlemmer, stor bredde, høy aktivitet, store arrangement og idrett for alle.

IIL er et fleridrettslag med mange ulike tilbud og rom for alle. Gruppene som utgjør Innstranda IL er: Allidrettsskole, Basketball, Fotball, Håndball, Idrett for utviklingshemmede, Langrenn, Paraidrett, Skiskyting og Volleyball. 

MANGFOLD - ARTIG - UTVIKLING - RESPEKT