RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT IDRETTSÅR

Innstranda ønsker sine medlemmer, sponsorer og andre samarbeidspartnere en god jul og et godt nytt idrettsår

God jul og godt nytt år

2020 har vært et merkelig idrettsår med avlyste turneringer, nye treningsregler og restriksjoner om hvor mange som kunne være sammen. Det er bare å håpe at vi i løpet av 2021 får tilbake vår "gamle hverdag" på idrettsbanen.