AVLYSER ALL TRENING FOR DE OVER 13 ÅR FREM TIL 15.NOVEMBER.

Innstranda Idrettslag avlyser all trening for barn fra 13 år og oppover frem til 15. november. Barneskoleelever kan fortsatt trene.

TRENINGER AVLYSES for de over 13 år

09. nov kl 1755

Innstranda idrettslag gjenåpner idrett for barn opp til og med 12 år(barneskolen).
I løpet av helgen har styret jobbet med å få klarlagt smittesituasjonen i klubben. Den har vi fått oversikt over og gir per i dag ikke grunnlag å innstille aktiviteten for de under 13 år. Videre presiserte ordfører Ida Pinnerød i briefingen kl.12 i dag viktigheten i at de minste er i aktivitet. Innstranda idrettslag legger seg derfor på Bodø kommunes anbefaling på å holde aktiviteten for barn opp til og med 12 år åpen.
Dette er en anbefaling til alle gruppene i Innstranda idrettslag. Hver gruppe kan lokalt innføre tiltak som er nødvendig for å sikre trygge og gode forhold.
Hilsen styret i Innstranda idrettslag