w

NORENGROSS HÅNBALLCUP 3. OG 4. OKT I MØRKVEDHALLEN AVLYST

Enda et arrangement som må avlyses pga Covid 19 og smittefare....

Håndballcup avlyst
14.09.202014:42 Torbjørn Ludvigsen