ÅRSMØTE FOR FOTBALLGRUPPEN 21 SEPTEMBER KL 19

KANTINA (MØRKVEDHALLEN) 21. september 2020 - Kl.19.00.
VELKOMMEN

ÅRSMØTE INNSTRANDA FOTBALL

Da blir det noe forsinket årsmøte for fotballgruppa mandag 21 september kl 19.00 i kantina (MH). De som kommer må gi beskjed ved å sende mail med navn og telefonnummer til fotball.ungdom@iil.no slik at vi har en oversikt over de som kommer.