DAGLIG LEDER OG REGNSKAPSFØRER PERMITTERES

Konsekvensen av sviktende inntekter er at styret i Innstranda idrettslag har vedtatt å permittere administrasjonen i klubben fra 1.mai.

Administrasjon permitteres

Daglig leder og regnskapsansvarlig i Innstranda idrettslag permitteres.
Innstranda idrettslag er i en tøff periode. I forhold til i fjor har gruppene i Innstranda idrettslag tapt nesten 350 000,- i sviktende inntekter fra medlemskontingent og treningsavgift. Det betyr at 1/3 av medlemmene ikke har betalt medlemskontingent og bare halvparten har betalt treningsavgiften (der det kreves). Konsekvensen av sviktende inntekter er at styret i Innstranda idrettslag har vedtatt å permittere administrasjonen i klubben fra 1.mai. Dette gjøres for å berge hver enkelt gruppes aktivitet. 

Dette er svært alvorlig for Innstranda idrettslag og for vår bydel! Idrettslagene er limet i de fleste lokalsamfunn og garantert viktig for dine og naboens barn.

Derfor ber vi deg som ikke har betalt at du fortsatt betaler medlemskontigent og treningsavgift.

Det vil være avgjørende for Innstranda idrettslag og kanskje den viktigste dugnaden du gjør for deg og dine i år. Klubben trenger ditt bidrag for å kunne starte opp igjen etter denne krisen.

På vegne av Innstranda idrettslag sier jeg på forhånd 
TUSEN TAKK.


Ta godt vare på deg selv og de du har rundt deg.
Vennlig hilsen Trond Vegard Seivåg, Innstranda idrettslag.

 


DET E I INNSTRANDA DET SKJER!