UTENDØRSANLEGGENE ÅPNES OPP....

Bodø kommune åpner utendørs idrettsanlegg for organisert aktivitet.

Organisert aktivitet

Bodø kommune åpner utendørs idrettsanlegg for organisert aktivitet

 

Bodø kommune åpner utendørs idrettsanlegg for organisert aktivitet. Forutsetningen er at brukerne følger de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Det betyr at idrettslagene og de som organiserer og deltar i aktiviteten har et selvstendig ansvar for at smittevernreglene følges.

 

Idrettslagene trenger ikke søke om treningstimer på utendørsanleggene. Bodø idrettsråd vil så snart som praktisk mulig fordele treningstimer mellom idrettslagene. Oppstart av aktivitet kan gjøres så snart timene er tildelte. Tildelingen gjøres i løpet av inneværende uke, og vil gjelde inntil videre, og sannsynligvis også i sommermånedene.

 

Generelle retningslinjer for idrettslig aktivitet

 1. Forutsetningen for å drive organisert aktivitet i idrettsanlegget er at generelle anbefalinger for forebygging av smitte kan overholdes.
 2. Maks fem stykker per gruppe, og deltakerne må holde minst to meters avstand. Minst to meters avstand gjelder både innad i gruppen, og til andre grupper.
 3. Voksne personer skal være tilstede under den organiserte aktiviteten for å påse at smittevernreglene overholdes. Den voksne personen regnes som 1 av de 5 i gruppen.
 4. Det er forbudt å drive aktivitet der det er fare for nærkontakt.
 5. Kan ikke de generelle smittevernreglene overholdes, så kan ikke aktiviteten gjennomføres.
 6. All aktivitet utøves på eget ansvar.

 

Idrettens egne retningslinjer

Norges idrettsforbund, Norges fotballforbund og Norges friidrettsforbund har utarbeidet egne retningslinjer som skal følges:

 

Norges idrettsforbund anbefaler at det gjøres styrevedtak i hvert idrettslag om å tilrettelegge for aktivitet i samsvar med Covid-19-forskriften. Der en særgruppe ønsker å drive aktivitet, bør hovedstyret sørge for at gruppestyret lager innstilling om igangsettelse av aktivitet, som hovedstyret kan godkjenne. Les mer på lenken over.

 

Åpningstider

 • Utendørs idrettsanlegg ved skolene er på hverdager i skoleruta forbeholdt skolene fram til kl. 14:00.
 • På hverdager fra kl. 14:00 – 16:00 , og lørdager/søndager fram til kl. 14:00 forbeholdes utendørsanleggene egenorganisert aktivitet.
 • Øvrige timer fordeles idrettslagene: Hverdager fra kl. 16:00 – 22:00, og lørdager/søndager fra kl. 14:00 – 22:00.

 

Definisjon av en treningstime, basert på NFFs retningslinjer

 • 11’er-bane: 1/8-bane. Dvs. at det på en klokketime er tilgjengelig 8 treningstimer. Fire utøvere per gruppe x 8 treningstimer = 32 utøvere.
 • 7’er-bane: 1/4-bane. Dvs. at det på en klokketime er tilgjengelig 4 treningstimer. Fire utøvere per gruppe x 4 treningstimer = 16 utøvere.
 • 5’er-bane: ½-bane. Dvs. at det på en klokketime er tilgjengelig 2 treningstimer. Fire utøvere per gruppe x 4 treningstimer = 8 utøvere.

 

Annet

 • Informasjon om smittevernregler skiltes på idrettsanleggene
 • Garderober vil ikke være tilgjengelig
 • Bodø kommune tar inntil videre ikke betalt for bruk av kommunale utendørsanlegg.
 • Idrettslagene må selv sørge for gode hygienerutiner, herunder tilgang til såpe, vann og/eller Antibac for sine medlemmer.
 • Rettighetene som følger vertsklubbavtalene utgår inntil videre.

 

Åpning for organisert idrettslig aktivitet gjelder inntil videre. Skulle smittesituasjonen endre seg kan det bli endringer også på dette feltet.

 

Tilbakemeldinger angående treningstimer gis til Bodø idrettsråd (bodoir@idrettsforbundet.no).

 

Med vennlig hilsen

 

Rune Lund Sommerseth

Rådgiver

Kulturkontoret, seksjon for idrett og friluftsliv

 

75 55 60 52

rls@bodo.kommune.no

www.bodo.kommune.no