RULLESKIANLEGGET ER KLART TIL BRUK FRA 26. JUNI

Anlegget er nå frigitt fra anleggområde til den bruk det er ment og bygd for.

RULLESKIANLEGGET PÅ BESTEMORENGA 
INFORMASJON PR 26. JUNI:
Teknisk ferdigbefaring og overtakelsesforretning mellom ansvarlig utførende MESTA AS v/anleggsleder Amund Rottem og tiltakshaver Bodø kommune - OK-avd./Idrett & friluftsliv v/undertegnede, er nå avholdt.
(Noe gjenstående arbeid vil sporadisk foregå i anlegget, men det vil skje innenfor normal arbeidstid.)

Prosjektet er i sin helhet planlagt, prosjektert, gjennomført og finansiert i regi av Bodø kommune, og det eies også 100% av kommunen.

Anlegget er nå frigitt fra anleggområde til den bruk det er ment og bygd for.

Så til alle trimmere og treningsglade på hjul drevet fram av egen muskelkraft; Velkommen til anlegget på Bestemorenga 😊

Og husk:
Vis hensyn, - det er god plass til alle!

Takk for oppmerksomheten! 
mvh
Bjørn H Stamnes 
Prosjekt- og byggeleder 
Bodø kommune 
OK-avd./Idrett & friluftsliv