w

Rulleskiløypa på Bestemorenga = FORTSATT ANLEGGSOMRÅDE

Litt informasjon fra prosjektansvarlig Bjørn Håvard Stamnes i Bodø kommune om rulleskiløypa:

29.05.201911:34 Torbjørn Ludvigsen

Litt informasjon fra prosjektansvarlig i Bodø kommune om rulleskiløypa:

Rulleskianlegget på Bestemorenga er planlagt, prosjektert og bygges nå etter de siste normer og anvisninger fra Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund, og ihht Standard for gang- og sykkelveier/Norges Vegvesen.
Anlegget er fortsatt under utbygging, og området er definert som en byggeplass i forhold til gjeldende lover og forskrifter, inntil overtakelse er gjort.
Opprinnelig ferdigstillelsesdato har inntil nylig vært satt til 1. juli, men god framdrift og tidlig vår gjør at vi er ferdig ca 14 dager før tiden. Revidert ferdigstillelse er nå satt til fredag 14. juni.

Arbeid som gjenstår:
- El-arbeider: Trekking av kabler, montering av led-armaturer, bygging og tilkobling til ny fordelingstavle.
- Parkmessige anleggsarbeider: Arrondering, opptrekking og tilsåing matjord alle skråninger/skuldre.
- Arrondering rundt tidtakerbua og ved standplass/skiskyting.
- Merking: Noe skilting og merking i asfalten (retningspiler).
- Etterarbeid, rydding og nedrigging.

Informasjonstavle for bruk (regler for disiplin og tid) kommer også.

Det gleder mitt langrenns- og idrettshjerte stort å se at rulleskibrukere allerede har tatt i bruk anlegget allerede, men husk: Området er fortsatt et ANLEGGSOMRÅDE, så vis hensyn til arbeiderne som holder på med sluttføring slik at vi unngår konflikter.

Det er bare å glede seg til at anlegget er ferdig og skal åpnes!