Årets oppmerksomhet (NF-fatet)

I forbindelse med årsmøte i IlL ble årets oppmerksomhet (NF-fatet) tildelt Hans Christian Nordtug for sine utallige dugnadstimer for langrennsgruppa, og for sin innsats for å "oppgradere" Bestemorenga i form av ny tidtakerbua, nye parkeringsplasser og bedre løypenett. Hans C. er avbildet med IILs styreleder Roger Sørensen som ble valgt til 2 nye år som leder.

Tidligere tildelinger av Nordlands Framtids jubileumsgave 1981:

Sverre Haugland 1982 - Kåre Rabben 1983 - Tore Mørkved 1984 - Terje Haugland 1985 - Jan Olaf Mørkved 1986 - Ingrid Utne Haugland 1987 - Eli Utne Haugland 1988 - Bjørn Moe 1989 - Bjørn Richard Monssen 1990 - Ole Petter Nordnes 1991  -Jim Sollid 1992 - Cecilie Bendiksen 1993 - Jarl Skogmo 1994  - Jan Robert Sandmo 1995 - Arvid Mørkved 1996 -Lene Joakimsen 1997 - Marius Staulvik 1998 - Ulf Saxrud 1999 - Ingvill E. Blom 2000 - Øystein Breivik 2001 - Sturla Mentzoni Eilertsen 2002 - Kåre Ørsnes 2003 - Turid Fjærli 2004 - Thomas Breivik 2005 - Per Johan Pedersen 2006 - Gunn Strand Hutchinson 2007 - Terje Winther / Geir Grimstad 2008 - Morten Texnes 2009 - Ricardo Kahegezo Djupvik 2010 - Morten Hunstad 2011 - Tove Eilertsen 2012 - Robert Solvang 2013 - Stig Olsen 2014 - Torbjørn Ludvigsen 2015 - Jan Erik Aaseng 2016 - Torill Strand 2017 - Kjell Brækkan 2018 - Hans Christian Nordtug 2019