w

Bestemorstuas venner

Ønsker du å delta i vår nye stiftelse Bestemorstuas venner? Informasjonsmøte Tirsdag 2. april kl 19:00 i kantina, Mørkvedhallen.

18.02.201915:01 Torbjørn Ludvigsen

Til høsten går Innstranda idrettslag i gang med en større oppgradering og vedlikehold av storstua vår på Bestemorenga.

Styret til Bestemorstua inviterer til informasjonsmøte ang stiftelse av «Bestemorstuas venner»:

 TIRSDAG 2. APRIL kl 19:00 I KANTINA TIL MØRKVEDHALLEN.

Innstranda idrettslag ønsker fremover å ivareta det ansvaret det er å drifte denne flotte stuen i Bodømarka. Til det trenges det mange gode venner som er villig å ta i et tak for å få denne flotte bygningen vår i en slik forfatning den fortjener.

Vi har startet oppgraderingen med å bygge nye trapper ute, innredet kjelleren til verksted, skiftet garasjeporter til verkstedet, bygd om kjøkkenet osv. Allikevel gjenstår mange utfordringer fremover som:

  • Skifte av tak, malearbeid inne og ute, gulvskifte, rundvask, nytt ventilasjonsanlegg, reparasjon av uteterassen, osv.

Mye av arbeidet som må til på Bestemorstua er tenkt utført av profesjonelle firma, men «Bestemorstuas venner» kan f.eks fjerne torva fra taket før snekkerfirmaet legger nytt tak etc.

Har du tid og krefter til å bidra i «Bestemorstuas venner» er du velkommen til vårt informasjonsmøte. Vi serverer kaffe og Møsbrømlefse.

Last ned skrivet i PDF her: