Arbeiderpartiet setter av midler til Fotballhall på Mørkvedlia....

AP har satt av 50 millioner til ny fotballhall på Mørkvedlia...

NY fotballhall på Mørkvedlia?

Les mer om AP sitt forslag i Avisa Nordland HER: