FØRSKOLEFOTBALL FOR 2018-KULLET

Mørkvedmarka skole 17.00-18.00

Velkommen til førskolefotball for 2018-kullet

Vi gir barn og unge et trygt og inkluderende tilbud i ditt nærmiljø med godt kvalifiserte trenere.