SOLIDARITETSFONDET

Søk støtte til å dekke treningsavgift, medlemskap, utstyr og eventuelt utgifter til turneringer

Da er det åpnet for å søke støtte i Solidaritetsfondet. Les vedlegget nøye. Hvis du vil søke fyller du ut skjemaet og returnerer det til oss. Enten på mail til adm@iil.no, levere det på kontort i Mørkvedhallen eller gi det til foreldrekontakten/treneren. Søknaden behandles konfidensielt, den behandles fortløpende og er ment for de som trenger det mest.