SAMARBEID MED SKATTKAMMERET

Innstranda idrettslag og Skattkammeret styrker samarbeidet for å hindre utenforskap

Innstranda Idrettslag og Kirkens Bymisjon Nordland v/Skattkammeret Bodø har undertegnet en avtale som har som formål å styrke vårt felles arbeid med å hindre utenforskap i bydelen vår.

Avtalen går i korte trekk ut på følgende:
- gi barn og ungdom som deltar på aktiviteter i Innstranda idrettslag muligheten til å låne utstyr og motta fritidsklær ved behov hos Skattkammeret
- gi barn og ungdom som i dag ikke er med i et organisert tilbud mulighet til å prøve ulike aktivitetene i Innstranda idrettslag
- informere om hverandres tilbud til barn og unge i bydelen vår

Ta kontakt for ytterligere informasjon og evt behov:
Kjell Nilsen
Prosjektleder, «ALLE SKAL MED»
kjell.nilsen@iil.no

Miguel Castro og Helene Halland fra Skattkammeret. Trond Vegard Seivåg og Kjell Nilsen fra Innstranda idrettslag.