ÅRSMØTE INNSTRANDA IDRETTSLAG 2022

Årsmøte avholdes i kantina i Mørkvedhallen tirsdag 28.mars 2023, KL.19.00.

Årsmøtepapirer kan hentes på Innstranda-kontoret i Mørkvedhallen.

Aktuelle saker bes sendt inn til adm@iil.no i god tid før det.