w

Styret i Håndballgruppa 2019/2020

Oversikt over medlemmer i styret og sportskomité. Ta kontakt om du ønsker å engasjere deg!

22.03.201816:57 Gunn Kristin Hanssen Ringdal

Styret i Håndballgruppa

Styret i IIL Håndballgruppa er underlagt hovedstyret i IIL, men tar selvstendige avgjørelser av sportslig, administrativ og økonomisk art som vedrører gruppa. Unntatt er saker som Innstranda IL hefter økonomisk for, og hovedsponsoravtaler. Gruppen er underlagt de lover og regler som Norges Idrettsforbund og Norges Håndballforbund har vedtatt.

Ta kontakt om du ønsker du å engasjere deg i Håndballgruppa!

Se arbeidsbeskrivelse av de ulike rollene i styret og sportskomité.


Gruppestyret består i 2019/2020 av følgende medlemmer:

 • Fungerende styreleder John Arild Saksenvik
  Tlf. 976 22 045 / E-post
 • Fungerende nestleder Elisabeth G. Holen
  Tlf. 975 22 463 / E-post
 • Fung. styremedlem og kasserer Amund Aunsmo
  Tlf. 480 26 900 / E-post 
 • Fung. styremedlem og medlemsansvarlig Stein Roar Kristiansen 
  Tlf. 480 43 670 / E-post
 • Fungerende styremedlem Fevy O. Atangan
  Tlf. 904 07 608 / E-post 

Varamedlemmer:

 • Arnfinn Pedersen
  Tlf. 959 29 437 / E-post  
 • Trine Edvardsen
  Tlf. 995 87 406 / E-post                                                                                           

Sports/arrangements komite:

 • Dommerkontakt Arnfinn Pedersen
  Tlf. 959 29 437 / E-post
 • Materialforvalter Børge Løkås
  Tlf. 412 44 587 / E-post   
 • Ansvarlig for halleie Fevy O. Atangan
  Tlf. 904 07 608 / E-post 
 • Terminlisteansvarlig John Arild Saksenvik
  Tlf. 976 22 045 / E-post
 • Trenerkontakt Ane Karlsen
  Tlf. 974 04 626 / E-post

Dommergruppe:

 • Dommerobservatør/Veileder: Tom Raaum
 • Veileder: Forbundsdommer Linda Syversen
 • 3 NHF Dommere Trinn 1 og 4 Sone Dommere Barnekamp


E-post:
handball@iil.no 

Kontonummer Håndballgruppa: 1503.40.92157

Følg Innstranda Håndball på Facebook

Innstranda IL Håndball

Under menyvalget "Grupper" finner du undergrupper for hvert av lagene våre. Be om å bli medlem.

Relaterte artikler