Styret i Håndballgruppa 2020/2021

Oversikt over medlemmer i styret og sportskomité. Ta kontakt om du ønsker å engasjere deg!

Styret i Håndballgruppa

Styret i IIL Håndballgruppa er underlagt hovedstyret i IIL, men tar selvstendige avgjørelser av sportslig, administrativ og økonomisk art som vedrører gruppa. Unntatt er saker som Innstranda IL hefter økonomisk for, og hovedsponsoravtaler. Gruppen er underlagt de lover og regler som Norges Idrettsforbund og Norges Håndballforbund har vedtatt.

Ta kontakt om du ønsker du å engasjere deg i Håndballgruppa!

Se arbeidsbeskrivelse av de ulike rollene i styret og sportskomité.


Gruppestyret består i 2020/2021 av følgende medlemmer:

 • Styremedlem Espen Limstrand
 • Styremedlem Sissel Eidhammer
  Tlf. 924 89 015 / E-post
 • Styremedlem Julia Olsen
  E-post
 • Styremedlem Camilla Andreassen
 • Styremedlem og kasserer Amund Aunsmo
  Tlf. 480 26 900 / E-post 

Varamedlemmer:

 • Arnfinn Pedersen
  Tlf. 959 29 437 / E-post  
 • Elisabeth G. Holen
  Tlf. 975 22 463 / E-post   

Sports/arrangements komite:

 • Terminlisteansvarlig John Arild Saksenvik
  Tlf. 976 22 045 / E-post
 • Dommerkontakt Arnfinn Pedersen
  Tlf. 959 29 437 / E-post
 • Materialforvalter Børge Løkås
  Tlf. 412 44 587 / E-post
 • Webansvarlig Ane Karlsen
  Tlf. 974 04 626 / E-post
 • Elisabeth G. Holen
  Tlf. 975 22 463 / E-post 

Dommergruppe:

 • Dommerobservatør/Veileder: Tom Raaum
 • Veileder: Forbundsdommer Linda Syversen
 • 3 NHF Dommere Trinn 1 og 4 Sone Dommere Barnekamp


E-post:
handball@iil.no 

Kontonummer Håndballgruppa: 1503.40.92157

Følg Innstranda Håndball på Facebook

Innstranda IL Håndball

Under menyvalget "Grupper" finner du undergrupper for hvert av lagene våre. Be om å bli medlem.

Relaterte artikler