Styret i Håndballgruppa 2022/2023

Oversikt over medlemmer i styret og sportskomité. Ta kontakt om du ønsker å engasjere deg!

Styret i Håndballgruppa

Styret i IIL Håndballgruppa er underlagt hovedstyret i IIL, men tar selvstendige avgjørelser av sportslig, administrativ og økonomisk art som vedrører gruppa. Unntatt er saker som Innstranda IL hefter økonomisk for, og hovedsponsoravtaler. Gruppen er underlagt de lover og regler som Norges Idrettsforbund og Norges Håndballforbund har vedtatt.

Ta kontakt om du ønsker du å engasjere deg i Håndballgruppa!

Se arbeidsbeskrivelse av de ulike rollene i styret og sportskomité.


Gruppestyret består i 2022/2023 av følgende medlemmer:

 • Styreleder Lovna Hovdan Paulusson
 • Nestleder Kåre Dypfest
 • Økonomiansvarlig: Amund Aunsmo
 • Styremedlem Gunn-Kristin Ringdal
 • Sportslig leder Vilde Falch Carlsen
 • Varamedlem Lena Stemland  

Sportskomité:

 • Sportslig leder Vilde Falch Carlsen
 • Terminlisteansvarlig Henrik Brørs
 • Webansvarlig Ane Karlsen
 • Medlemsansvarlig Sissel Eidhammer
 • Ansvarlig for felles dugnad Hilde Robertsen / Amund Aunsmo 
 • Åpne roller
  • Dommerkontakt
  • Trenerkontakt
  • Rekrutteringsansvarlig
  • Materialansvarlig

Dommergruppe:

 • Dommerobservatør/Veileder: Tom Raaum
 • Veileder: Forbundsdommer Linda Syversen
 • 3 NHF Dommere Trinn 1 og 4 Sone Dommere Barnekamp


E-post:
handball@iil.no 

Kontonummer Håndballgruppa: 1503.40.92157

Følg Innstranda Håndball på Facebook

Innstranda IL Håndball

Under menyvalget "Grupper" finner du undergrupper for hvert av lagene våre. Be om å bli medlem.

Relaterte artikler