Informasjon om dugnader

Dugnad i Innstranda IL Håndball

Innstranda IL er i all hovedsak foreldredrevet og noe dugnad må påregnes. Her kan du lese om hvordan dugnader er med på å finansiere IIL Hovedlag, Håndballgruppa, og hvert enkelt lag:

Hovedlaget:

  • Det er obligatorisk deltakelse/salg av julelotteri for Innstranda.

Håndballgruppa:

  • Toalettpapir/tørkerulldugnad 1 gang i året. Kjøp eller frikjøp. Dette for å dekke kostnader ved seriespill og halleie, samt at 50 % av overskudd går inn på lagskonto.  
  • Dugnader i forbindelse med Norengros IIL Håndballcup i slutten av september, samt seriespill som IIL Håndball arrangerer.

Lagsdugnader:

  • Dugnad på Barnas Idrettsdag (november). Inntekten går til de lag som deltar på denne.
  • Diverse dugnader som lagene påtar seg selv som kafesalg, toalettpapirsalg, vaktsitting i Mørkvedhallen etc.
  • Disse dugnadene bestemmes som regel av foreldregruppa i hvert lag i samråd med oppmann.

Dette skal dekke hvert enkelt lags behov for utgifter til reise utenom sone Salten, cupspill, overnatting, overtrekksdrakter etc.

Ved reiser utenom Sone Salten er det vanlig med en egenandel til hver spiller som reiser. Denne settes inn på lagskonto i god tid før avreise. 

NB! Det er ikke tillatt å pålegge spillere eller medlemmer av andre idrettslag dugnad jf, NIF’s regelverk. Unntak kan gjøres ved spesielle anledninger/fellestiltak på lagsnivå, for eksempel innad i samarbeidslag, men det må være godkjent av begge klubber.

Følg Innstranda Håndball på Facebook

Innstranda IL Håndball

Under menyvalget "Grupper" finner du undergrupper for hvert av lagene våre. Be om å bli medlem.

Relaterte artikler