w

Hva gjør Oppmann?

14.06.201822:20 Gunn Kristin Hanssen Ringdal

Oppmann - oppgaver og ansvar

Ansvarlig for den ikke-sportslige driften av laget, men bistå trener med den sportslige drift av laget ved behov. Oppmann er lagets organisatoriske bindeledd til andre deler av klubben.

Ved sesongstart

 1. Få inn oversikt over spillernes navn, adresse, mail, telefon og fødselsdato. Er spillerne under 18 år må en ha kontaktinformasjon til foreldre/foresatte. Det er svært viktig at en prioriterer dette ved oppstart. Listene leveres til medlemsansvarlig og lisensansvarlig i Håndballgruppa. Spillere i serie legges inn i lagsoversikten i Turneringsadmin (TA)
 2. Ansvarlig for lagets drakter og annet klubbutstyr som laget besitter. Kampdrakt skal aldri brukes på trening, og skal alltid brukes korrekt på kamp. Trener/oppmann/lagleder som er rundt benken, skal i kampsammenheng alltid være korrekt antrukket i IIL sin overtrekks dress/t-skjorte. Hver spiller tar vare på og er ansvarlig for sin utdelte kampdrakt.
 3. Få en god dialog mellom foreldre/foresatte og laget og være bindeledd mellom disse.
 4. Sammen med trener gjennomføre foreldremøter minimum 2 ganger per år, fortrinnsvis høst og vår. (Oppstart og planlegging ny sesong)

Gjennom sesongen

 1. Hjelpe med å skaffe folk til dugnader
 2. Registrere nye spillere kontinuerlig

I forbindelse med kamper/turneringer

 1. Gi tilbakemelding til trener om hvilke spillere som kan delta på kampene og legge disse inn i kamprapporten på Turneringsadmin (TA)
 2. I samråd med trener skal Lagleder/oppmann ha fokus på god opptreden på spillere i turneringer og på kamper og være med å skape god stemning og lagånd.
 3. Det er Oppmann/lagleder som melder på lag til turneringer/cupspill i samråd med trener og lagets kasserer. Seriespill meldes på via Håndballgruppas styre innen 30 april hvert år.

 Reiser, utgifter og refusjon av disse

 1. Tilrettelegge reiseopplegg i forbindelse med seriekamper og turneringer. Ved reise skal de økonomiske og praktiske forhold være avklart på forhånd og egenandeler være innbetalt til lagets kasse.
 2. Ved reise utenom Sone Salten kan laget bestemme reiserefusjon betalt av lagets kasse.
 3. Husk å fylle ut skjema/oversikt ved eventuell utgifts refusjon. Disse leveres til lagets kasserer.
  NB! Bruk fergekort hvis mulig på ferger. (bruk av dette gir svært mye rabatt).