w

Informasjon om dugnader

14.06.201822:16 Gunn Kristin Hanssen Ringdal

Dugnader

Litt info om hvordan dugnader er med på å finansiere IIL Hovedlag/ Håndballgruppa og hvert lag:

Hovedlaget:

  • Dugnad på Innstranda Sommerfestival i begynnelsen av juni. Lag som deltar her får betalt inn på lagskassen.
  • Årlig dugnad på Barnas Idrettsdag (november): obligatorisk og all inntekt går til lagene som deltar. (2-3 lag)

Håndballgruppa:

  • Toalettpapir/tørkerulldugnad 1 gang i året : Kjøp eller frikjøp. Dette for å dekke kostnader ved seriespill og halleie samt at 50% av overskudd går inn på lagskonto.  
  • Dugnader i forbindelse med Norengros IIL Håndballcup i slutten av september, samt seriespill som IIL Handball arrangerer.

Lagsdugnader:

  • Dugnad på Barnas Idrettsdag (november) Inntekten går til de lag som deltar på denne.
  • Diverse dugnader som lagene påtar seg selv som kafesalg, toalettpapirsalg, vaktsitting i Mørkvedhallen etc.
  • Disse dugnadene bestemmes som regel av foreldregruppa i hvert lag i samråd med Lagleder.

Dette skal dekke hvert enkelt lags behov for utgifter til reise utenom sone Salten, cupspill, overnatting,  overtrekksdrakter etc.

Ved reise utenom Sone Salten er det vanlig med en egenandel til hver spiller som reiser. Denne settes inn på lagskonto i god tid før avreise.

 

NB! Det er ikke tillatt å pålegge spillere eller medlemmer av andre idrettslag dugnad jfr, NIF’s regelverk. Unntak kan gjøres ved spesielle anledninger/fellestiltak på lagsnivå, for eksempel innad i samarbeidslag, men det må være godkjent av begge klubber.