w

Styret i Håndballgruppa 2018/2019

Innstrandens J12 - seriekamp i Mørkvedhallen

22.03.201816:57 Gunn Kristin Hanssen Ringdal

Styret i Håndballgruppa

Styret i IIL Håndballgruppa er underlagt hovedstyret i IIL, men tar selvstendige avgjørelser av sportslig, administrativ og økonomisk art som vedrører gruppa.  Unntatt er saker som Innstranda IL  hefter økonomisk for og hovedsponsoravtaler. Gruppen er underlagt de lover og regler som Norges Idrettsforbund og Norges Håndballforbund har vedtatt.

Gruppestyret  består i 2018/2019 av følgende medlemmer:

Styreleder Arnfinn Pedersen,            95929437       arnfinnp@sbnett.no             

Nestleder Lone larsen                        41208716        lone.merete.larsen79@gmail.com (Medlemsansvarlig)                

Styremedlemmer:

Elisabeth G. Holen                             97522463        elisabeth_gulbransen@hotmail.com          

Gunn Hege Hågensen                        95226680        ghhaag@online.no                           

Gunn-Kristin Hanssen Ringdal           95803987        gunn26@gmail.com                                     

Varamedlemmer:

Silje Barstrand (kasserer)                    97988556      Siljehanssen@hotmail.com       

Rolf Hakkim                                         98234108      rolf.hakkim@peppes.no

                                                                                                                        

Sports/arrangements komite:

Sportslig leder/Arrangement            Ledig

Terminlisteansvarlig: Stein Atle Henriksen  91872713 stein.atle.henriksen@gmail.com

Dommerkontakt:        Arnfinn Pedersen       95929437 arnfinnp@sbnett.no        

Lisensansvarlig:          Frode Ikdahl              95258923 frode.ikdahl@signalbox.no

Materialf. Ungd/Sen: Elisabeth G. Holen      97522463 elisabeth_gulbransen@hotmail.com

Materialforv. Barn:    Gunn H. Hågensen     95226680 ghhaag@online.no

Halleie:                       Tomas Ringen             99508191 tomas.ringen@gmail.com

Møterom.                   Lena Stemland           90652544 lena.stemland@gmail.com

Trenerkoordinator      Frode Ikdahl               95258923

Rekruttering               Rolf Hakkim

Kursansvarlig:             Frode Ikdahl               95258923

Annen støtte:

Sekretariat/Oppl. :     Marit Johnsen/ Frode Ikdahl

Dugnadsansvarlig:      (Tone Lise Jacobsen)

Dommergruppe:

Dommerobservatør/Veileder: Tom Raaum

Veileder: Forbundsdommer Linda Syversen

3 NHF Dommere Trinn 1 og 4 Sone Dommere Barnekamp

E-post: handball@iil.no 

Kontonummer Håndballgruppa: 1503.40.92157