Kampregler serie- og treningskamper Ifm smittevern (Korona)

Innstranda vil til enhver tid forsøke å være så trofast som mulig til retningslinjene fra Norges Fotballforbund og helsemyndighetene.

Alle lag må lese hele denne informasjonen.

I forbindelse med at deler av breddefotballen åpner, følger det med et sett av regler fra forbundet som vi er pliktet å følge. Det aller meste ligger som et ansvar på arrangørklubb/hjemmelag.

Det er viktig at alle som har en rolle i forbindelse med avvikling av kamper i barne- og ungdomsfotballen leser igjennom hele denne informasjonssiden og setter seg godt inn i de ulike elementene. De som naturlig har en rolle er alle spillere, trenere, lagledere og foreldre/publikum.

De tre viktigste smittevernprinsippene

De viktigste prinsippene for hele samfunnet nå og for alle i fotballen er:

· Syke personer skal holde seg hjemme

· God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

· Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

VIKTIG - Smittesporing

Innstranda vil til enhver tid forsøke å være så trofast som mulig til retningslinjene fra Norges Fotballforbund og helsemyndighetene.

Hjemmelaget har ansvar for at alle som er tilstede under en kamp blir registrert slik at man har kontaktinformasjon i tilfelle en smittesituasjon skulle oppstå. I følge kravene skal listene oppbevares i 10 dager etter kamptidspunktet.

Dette kan gjøres på flere måter. Trener/kampvert må registrere spillere/trenere/tilskuere for Innstranda. Når det gjelder registrering av bortelaget sine spillere/trenere/tilskuere, kan det avtales med bortelaget om at de har lister over sine eller så må de registreres av Innstranda sin trener/kampvert.

Samme hvordan det gjøres er det viktig å presisere at det er hjemmelaget sitt ansvar at alle som er tilstede er registrert.

Nedenfor følger egne punkt og retningslinjer for hver enkelt rolle. Mye av dette er rettet til våre egne lag og støtteapparat, men vi oppfordrer alle gjestende lag til å lese hele innholdet og ta del i den informasjonen som er relevant for dere.

For spørsmål rundt Innstrandas håndtering av koronasituasjonen, ta kontakt via adm@iil.no

Kamptropp

Maksimalt 20 spillere i en kamptropp. Ledere, trenere og kampvert telles ikke med her.

Trenere / lagledere

· Alle kamper skal være registrert som et arrangement på Spond.

· Hele kamptroppen skal være registrert som deltagende lag på arrangementet.

· Ansvar for at alle hjemmekamper har kampvert.

· Trener har ansvar, sammen med kampvert, for at alle som er tilstede er registrert.

· I beskrivelsen på Spond arrangementet skal det stå tydelig hvem som er trenere og hvem som er kampvert.

· Eget publikum utover spillernes foresatte skal også registreres. Dette inkluderer søsken, besteforeldre eller andre.

· Ved bortekamper skal også lagleder ha kontroll på alle som tilhører vår tropp. Dette innebærer navn på spillere, trenere, lagledere og publikum.

Foreldre / publikum

· Alle tilskuere utover spillernes foresatte skal være registrert på forhånd. For Innstranda innebærer det at samtlige navn skal være registrert hos lagledelsen. For gjestende lag skal dette være registrert hos gjestende lags lagledelse eller av kampvert.

· På alle baner vil det være definert et eget publikumsområde utenfor banen og det skal til enhver tid være minst to meter mellom publikum og banen/spillflaten.

· Publikum kan kun stå i det avgrensede publikumsområdet. Husk 1-metersregelen til hverandre.

· Spillere kan kun oppholde seg på banen eller i innbyttersonen og kan aldri gå inn i publikumsområdet.

· Når kampen er slutt bes publikum forlate anlegget så raskt og effektivt som mulig.

Spillere

· Hvis du ikke føler deg i form, så skal du heller ikke møte til kamp. Gi beskjed til trener/lagleder så snart som mulig.

· Du kan kun møte til kamp dersom du er påmeldt kamparrangementet i Spond.

· Husk 1-metersregelen når du er innbytter / ikke i spill.

· Spillere kan oppholde seg enten på banen eller i innbyttersonen. Spillere kan ikke oppholde seg i publikumsområdet.

Dommer

Hovedansvaret for at vi følger koronareglene ligger hos trenere og lagledere (kampvert), men som dommer er det veldig fint om du hjelper til og følger med.

Ser du noe som ikke er riktig, for eksempel at spillere går til publikumsområde, at publikum ikke holder 1-metersregelen eller noe annet så gi beskjed til de det gjelder, eventuelt til Innstranda sin trener/lagleder.

Kampvert

· Hvert lag som spiller kamp skal ha sin egen kampvert.

· Kampverten kan enten være en av trenerne, eller en annen voksen person som har fått oppdrag fra lagledelsen.

· Kampvert og trener har ansvar for at alle som er tilstede er registrert.

· Kampverten må møte tidligere og ta på seg "kampvert-vest". Henger 5 stk i utstyrsboden på Mørkvedlia. Etter kamp skal vest gis til trenere som låser den inn i utstyrsboden.

· Når motstanderlaget ankommer skal kampverten føre laget raskeste vei til riktig bane.

· Gi trener/lagleder på motstanderlaget en kort repetisjon på rutinene våre rundt publikumsområde osv.

· Under kampen skal kampvert kontrollere antall tillatte personer til stede på banen (200), avstand mellom folk og generelt gjennomføring i henhold til Fotballens Koronahåndbok

Obligatorisk Koronoavettkurs for spillere

· Alle som spiller i 13-årsklassen og oppover må gjennomføre Fotballens koronavettkurs.

· Spillere og støtteapparat kan gjerne være samlet for å ta kurset, men den enkelte må være innlogget med sin unike Min idrett-bruker for å få registrert gjennomført kurs.

· Alle må ha fødselsnummer (11-siffer) klar før oppretting av Min-idrett-bruker. Man må også ha klar en e-postadresse og et mobilnummer (kan være foreldre/foresattes).

· Her er en lettfattelig brukerveiledning som tar deltagerne gjennom hvert skritt: https://akilles.slides.com/akilles/brukerveiledning-fotballens-koronavettkurs/fullscreen

· Kurset tas enten på PC eller mobiltelefon. Kurset er fullført når kursprøven er bestått.

Garderober / fasiliteter

Med bakgrunn i kravene til renhold for bruk av garderober vil garderobene være stengt inntil videre.