NY SPORTSPLAN FOR INNSTRANDA IL FOTBALL

I forbindelse med Norges Fotballforbunds sertifisering av Innstranda IL som Kvalitetsklubb nivå 1, er det utarbeidet en ny sportsplan for fotballgruppa.

KVALITETSKLUBB NIVÅ 1

Sportsplanen skal svare på viktige sportslige spørsmål i Innstranda IL Fotball, og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Sportsplanen viser de sportslige rammene Innstranda IL Fotball styrer etter, og er ment som et viktig hjelpemiddel og rettesnor for alle som driver med sport i klubben. 

Sportsplanen ligger på hjemmesiden vår iil.no under fanen Fotball.

Sportsplan