NY SPORTSPLAN FOR INNSTRANDA IL FOTBALL

I forbindelse med Norges Fotballforbunds sertifisering av Innstranda IL som Kvalitetsklubb nivå 1, er det utarbeidet en ny sportsplan for fotballgruppa.

KVALITETSKLUBB NIVÅ 1
25.03.202114:14 Kjell Nilsen

Sportsplanen skal svare på viktige sportslige spørsmål i Innstranda IL Fotball, og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Sportsplanen viser de sportslige rammene Innstranda IL Fotball styrer etter, og er ment som et viktig hjelpemiddel og rettesnor for alle som driver med sport i klubben. 

Sportsplanen ligger på hjemmesiden vår iil.no under fanen Fotball.

Sportsplan

, click to open in lightbox

Treningsavgift fotball

Treningsavgift fotball
Treningsavgiften er kostnaden for å delta på et lag og skal dekke utstyr, seriespill (påmelding, forsikring, dommerutgifter etc.), banedrift sommer og vinter, klubbhus, garderober, vedlikehold, administrasjon. Treningsavgiften er tilpasset det tilbudet man får og varierer derfor både på årstrinn og nivå. 

Hovedsponsor fotball