NY KLUBBHÅNDBOK FOR INNSTRANDA IL FOTBALL

I forbindelse med Norges Fotballforbunds sertifisering av Innstranda IL som Kvalitetsklubb nivå 1, er det utarbeidet en ny klubbhåndbok for fotballgruppa.

Kvalitetsklubb nivå 1
19.03.202108:29 Kjell Nilsen

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om Innstranda IL Fotball, og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. 

Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmene, spillere, foreldre, styret, ulike utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår. Den skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr og hvordan vi gjør ting.

Klubbhåndboka ligger på hjemmesiden vår iil.no under fanen Fotball.

Klubbhåndbok

, click to open in lightbox

Treningsavgift fotball

Treningsavgift fotball
Treningsavgiften er kostnaden for å delta på et lag og skal dekke utstyr, seriespill (påmelding, forsikring, dommerutgifter etc.), banedrift sommer og vinter, klubbhus, garderober, vedlikehold, administrasjon. Treningsavgiften er tilpasset det tilbudet man får og varierer derfor både på årstrinn og nivå. 

Hovedsponsor fotball