NY KLUBBHÅNDBOK FOR INNSTRANDA IL FOTBALL

I forbindelse med Norges Fotballforbunds sertifisering av Innstranda IL som Kvalitetsklubb nivå 1, er det utarbeidet en ny klubbhåndbok for fotballgruppa.

Kvalitetsklubb nivå 1

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om Innstranda IL Fotball, og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. 

Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmene, spillere, foreldre, styret, ulike utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår. Den skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr og hvordan vi gjør ting.

Klubbhåndboka ligger på hjemmesiden vår iil.no under fanen Fotball.

Klubbhåndbok