Årsmøte i Innstranda fotball

Årsmøte 25 mars utsatt intill videre


Styreleder i Innstranda og daglig leder i Innstranda har i samråd med styret i Innstranda fotball besluttet å utsette Årsmøtet 25.mars inntil videre
Og samt at all annen møtevirksomhet i regi av Innstranda idrettslag utsettes inntil videre.
Er det spørsmål i forbindelse med situasjonen vi er i så er det bare å ringe. 911 76 811

Hilsen

Roger Sørensen, styreleder
Trond Vegard Seivåg, daglig leder