RULLESKIANLEGGET PÅ BESTEMORENGA

August 2019 åpnet det nye rulleskianlegget på Bestemorenga i Bodø kommune sin regi. Fakta om anlegget:

Fakta om anlegget:
* Vedtatt, finansiert og bygd av Bystyret i Bodø kommune i desember 2016.
* Bodø kommune har vært byggherre, eier og blir driftsansvarlig for anlegget.
* Sluttkostnad rundt 28 mill. kr.
* Mesta AS startet byggearbeidet i mai 2018. Ferdigstilt som planlagt i juni 2019.
* Løypa er stort sett lagt i eksisterende konkurranseløyper.
* Asfaltert trasé på ca. 2,9 km. Bredde - fra 4 til 6 meter. Doserte svinger. Høydeforskjell 22 meter. Retninger beskrevet med skilt og maling i asfalten.
* Overganger er bygd mellom traseene, for avkortning/enklere løyper. Mesteparten av anlegget skal passe for alle nivåer.
* Anlegget har plass til flere typer rullende aktiviteter: rulleski, rulleskøyter, sykkel, skateboard, arrangementer, med mer.
* Midlertidig skiskytteranlegg med standplass med seks skiver, stolpe med lys og mulighet for en strafferunde.
* Tre større parkeringsplasser er oppgradert.
* Innstranda ILs tidtakerbu er hevet og terrenget rundt er ordnet opp.
* Cirka 60 nye LED-lyspunkt med stolper etablert langs rulleskiløypa.
* Driftssamarbeid/vertsklubbavtale med Innstranda IL langrenn.
* Rulleskiløypa representerer en komplementering av det eksisterende skianlegg.