Treningstider skoleåret 2020/21

Her finner du treningstidene for skoleåret 2020/21

Barneidrettskolen
08.09.201916:31 Thomas Horn Sivertsen

Treningstider skoleåret 2020/21

Litt avhengig av hvor mange grupper som ønsker å ha barneidrettskole i år så slås enkelte grupper sammen for å gi alle tilgang til gymsal. Dersom det blir ledige timer vil gruppene få tilbud om å endre sine tider dersom det er ønskelig.

OBS! Det kan komme endringer i treningstidene dersom det viser seg at det ikke passer for gruppene.

Treningstider i gymsal

Gruppe Gymsal Ukedag Tidspunkt
MMS 1A Mørkvedmarka skole Mandag 16-17
MMS 1B Mørkvedmarka skole Mandag 17-18
MMS 1C Mørkvedmarka skole Mandag 18-19
MMS 2B Mørkvedmarka skole Tirsdag 17-18
MMS 4B Mørkvedmarka skole Tirsdag 18-19
S 1A Støver skole Tirsdag 16-17

 NB! Gymsalene har åpent i skolerute, men følg med på oppslag før jul og påske.

Ta kontakt dersom du har et barn som ikke går i en av de oppsatte gruppene.

Nøkler til Støver hentes hos administrasjonen til Innstranda idrettslag i Mørkvedhallen 2.etasje. Nøkler til Mørkvedmarka skole hentes hos Gulli i administrasjonen.

Treningstider for bassenget kommer senere.

Alle trenere må gjøre seg kjent med alarmplanene for både gymsal og basseng før disse skal benyttes.

 

Alarmplan gymsal:

 

Alarmplan svømmehall:

 

MERK! Dersom det kommer flere grupper eller noen av de oppsatte gruppene ikke starter så kan det bli endringer i oppsettet.