Barn som var aktive deltakere ved skoleslutt trenger ikke å registrere seg på nytt. Gruppens trenere vil sørge for deltakerlister.

Allidrettskolen er drevet av dere foreldre. Vi trenger derfor at dere bidrar som trenere for klassen til barnet ditt. Jo flere dere er jo mer kreative blir dere når det gjelder å finne på morsomme ting som gruppen kan gjennomføre.

 

Som trener er det ikke forventet at man må kunne en gitt idrett til fingertuppene som man skal lære bort. Man skal ganske enkelt være en "aktivitetsleder" som finner på ting som gruppen kan gjøre. Det kan være alt fra "sisten" til kanopadling til ballidretter til bryting. Målet er ganske enkelt at ungene skal ha det gøy.